Med lokalmiljø i fokus

Fossen Utvikling AS utvikler eiendom i samarbeid med grunneiere, og lar grunneiere få vesentlig del av verdiutviklingen. Vi innehar egen reguleringskompetanse og kan bekoste eksterne utviklingskostnader. Fossen Utvikling AS ønsker kontakt med grunneiere som har egnede arealer for utvikling.

Fossen Utvikling AS utvikler også eiendom for selskap i konsern FreS AS, og samarbeider med driftsselskapet Fossen Eiendom AS.

 

Fossen Utvikling AS eies av FreS AS, som igjen eies av Frederik W Skarstein med familie.

 

Bildet viser Hønefossen anno 1860

FreS AS eier eiendommene:

  • Vikersundveien 235 på Tyristrand (Fossen Eiendom Tyristrand AS)

  • Storgata 6 på Jevnaker (Fossen Eiendom Jevnaker AS)

  • Torgvegen 3 på Brandbu (Fossen Eiendom Brandbu AS)

  • Seksjon i Bryggerigården i Hønefoss (Fossen Eiendom AS)

  • Seksjon i HM 49 (SG Eiendomsselskap AS)

  • 49 % av Munchs vei 6 A på Helgelandsmoen (Klefier Huus AS).

 

Fossen Eiendom AS drifter og forvalter disse eiendommene.