Hønefossen_anno_1860_-_kopi
Hønefossen_anno_1860_-_kopi

vinter1
vinter1

i terreng
i terreng

Hønefossen_anno_1860_-_kopi
Hønefossen_anno_1860_-_kopi

1/3
"Tanberglia er et av de arealene som trolig er mest egnet til boliger"
                          - Ringerike Kommune