HjemProsjekter

Helgelandsmoen

Det kom positive signaler fra Stortinget om et spleiselag for nytt kryss nå ny E16 ved Helgelandsmoen. Staten skal bidra med 50 millioner til det nye krysset.

I samarbeid med grunneierne og LPO Arkitekter er det gjennomføre en mulighetsstudie som viser 350.000 kvm ny næring på Helgelandsmoen Hole. Helgelandsmoen vil med dette kunne bli en av Norges største næringsområder for utvikling.

Vi har ambisjoner om Norges største og Europas mest innovative energistasjon på Helgelandsmoen. Mulighetsstudien viser også mulighet for et regionalt/nasjonalt hestesportsenter.

Det er vedtatt at det skal gjennomføres en ny kommunedelplan for deler av området, med oppstart i 2023. Vår ambisjon er å gjennomføre kommunedelplanen med søkelys på næring, natur, friluftsliv og miljø.

Også her er ambisjonen om å miljøsertifisere utviklingen etter Breeam Infrastructure, som kan gjøre Helgelandsmoen til det første miljøsertifiserte næringsområdet i Norge.

Vi samarbeider tett med grunneierne i området; Kjærlighetsgaven Sameie og Opplysningsvesenets Fond/Clemens Eiendom AS. Fossen Utvikling AS har utviklingsavtale med Kjærlighetsgaven Sameie og sammen med Clemens Eiendom AS intensjonsavtale om utvikling og fordeling med Opplysningsvesenets Fond.

Siste mulighetsstudie ligger i margen til venstre.

Aktuell informasjon om prosjektet

No items found.