FreS er et investeringselskap og morselskap i konsern som eies av Frederik Wilhelm L Skarstein og hans familie. Foruten investering i datterselskapene Fossen Utvikling AS og Fossen Eiendom AS, investerer FreS AS i børsnoterte selskaper og oppstartselskaper.

FreS AS er største private eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, co-gründer i LIGL og har investert i N2A fra oppstart.