Fossen Utvikling AS utvikler eiendom i samarbeid med grunneiere, og lar grunneiere få en vesentlig del av verdiutviklingen

Grunneier stiller areal til disposisjon mens Fossen Utvikling AS stiller med utviklings- og reguleringskompetanse og kapital.

Grunneier og Fossen Utvikling AS deler overskudd ved regulering, eller senere.

Fossen Utvikling AS kan også i samarbeid med grunneier være byggherre på infrastruktur, uteområder, fellesområder, felles leikeområder, grøntdrag, turstier, mm – alt utenfor og alt grønt innenfor byggeområdene. Vi overlater så byggherreansvaret til andre utviklere/entreprenører på selve byggene, klargjort med vei, vann, strøm, fiber, kloakk, vannfordrøyning, og med oppskrift på energiløsning, arkitektonisk utforming, megler, smarte løsninger, finansiering, osv

Vi ønsker kontakt med grunneiere som har egnede arealer for utvikling. Ferdig regulert areal er også av interesse.  

Våre retningslinjer for bærekraft og etikk