HjemProsjekter

Tanberghøgda

Tanberghøgda ble ferdig regulert i 2019 og er trinn 2 i den nye bydelen og kommunedelplanen Krakstadmarka – Hønefoss Øst. Planen viser ca 500 boenheter og er distriktets største og flotteste utbyggingsområde. Vi planlegger for ca 17 eneboliger, ca 250-300 enheter i småhusbebyggelse og landsby, samt ca 200-250 enheter i lavblokk. Området kobler seg på Tanberglia og strekker seg nordover mot Støalandet og Hjertelia.

I prosjektet ligger det også ny kommunal vei til Hadelandsveien/Lisletta og ny kommunal vei mot Støalandet/Hjertelia. 

I tråd med vår filosofi har vi søkt miljøsertifiseringen Ceequal for infrastrukturen i Tanberghøgda. Dette vil utfordre utbyggingen og alle samarbeidspartnere med tanke på prosesser og materialvalg. Tanberghøgda er det første Ceequal-sertifiserte boligområde i Norge, og blir derved det første boligområde som miljøsertifiseres i Norge.

​Reguleringsplanen er utviklet i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen AS. Prosjektering av infrastruktur gjennomføres i samarbeid med COWI AS. Tomtepleie med opparbeidelse av turdrag er igangsatt i samarbeid med entreprenørene Kjetil Røste i KR Skog AS, Rune Hollerud Bjerke/Nordre Hollerud gård, Viljo Finnøen og Kurt Fossheim.

Fossen Utvikling AS vil være byggherre på all infrastruktur, eventuelt vil noe infrastruktur gjennomføres i samarbeid med Ringerike kommune. Fossen Utvikling AS vi overlate byggherreansvaret for boligene til andre utviklere eller entreprenører.