Energikonseptutredning

Den pågående Energikonseptutredningen har fått støtte fra ENOVA, hvilket viser at Tanberghøgda kan vise retning i innovative energiløsninger.

Tanberghøgda planlegges for å bidra til at den nye bydelen blir en ressurs for hele Hønefoss. Målsetning er å sikre lokal produksjon av strøm og varme for å avlaste det lokale og regionale strømnettet, også i bygge- og anleggsfasen av prosjektet.

I tillegg gjøres det flere andre grep for å redusere klimagassutslippene; som innovativ massebehandling, aktiv bruk av regionale samarbeid og vurderinger avdelprosjektene etter LCA-analyser (livssyklusanalyser) i både strategi-,design- og prosjekteringsfasen.

Fossen Utvikling AS ønsker med dette å ta en større rolle ved å utvikle infrastruktur, fellesanlegg og fellesområder slik at en verdiskapningen øker fra ferdigvedtatt plan og frem til bygging av boliger.

Energikonseptet vil også legge klare føringer for hvordan byggene bygges.

Kan tomta gi boligene, bilene, fellesanleggene og alles som bor i Tanberghøgda nok energi?

Kan det tilrettelegges for utslippsfri bygge- og anleggsplasser?

Kan det bygges felles bakkemontert solcelleanlegg?

Er det riktig med felles batteribank?

Er det mulig å se på Tanberghøgda som eget energiområde, slik at egenprodusert strøm ikke blir belastes med nettleie?

Hvordan få til smarte løsninger i boligene, bilene og anleggene, slik at energiforbruket optimaliseres i forhold til eget forbruk og prisen på strøm?

Energikonseptutredningen pågår frem til 31.januar 2022, og rapporten skal være ferdig innen 31.mars 2022.

Fossen Utvikling AS har også sammen med partnerne ENFO, LCA.no, SG Kommunikasjon AS og Klimapartnere Viken søkt støtte hos ENOVA til en pilot innen utslippsprisfrie bygge- og anleggsplasser.