Energikonseptutredning

Den pågående Energikonseptutredningen har fått støtte fra ENOVA ( www.enova.no ), hvilket viser at Tanberghøgda kan vise vei i innovative energiløsninger.

Kan tomta gi boligene, bilene, fellesanleggene og alles som bor i Tanberghøgda nok energi?

Kan det tilrettelegges for utslippsfri bygge- og anleggsplasser?

Kan det bygges felles bakkemontert solcelleanlegg?

Er det riktig med felles batteribank?

Er det mulig å se på Tanberghøgda som eget energiområde, slik at egenprodusert strøm ikke blir belastes med nettleie?

Hvordan få til smarte løsninger i boligene, bilene og anleggene, slik at energiforbruket optimaliseres i forhold til eget forbruk og prisen på strøm?

Fossen Utvikling AS jobber også med tanken om å søke støtte hos ENOVA til en pilot innen utslippsprisfrie bygge- og anleggsplasser.