Arealbruk og økologi

Ca 25 – 30 % av tomta vil bygges ned til boliger. Resten av tomta vil benyttes til naturbaserte uteområder for leik og rekreasjon. Randsonen av tomta kan også benyttes som fellesanlegg, som bakkemontere solceller, vannfordrøyning, mm.

Tomta har svært gode utsikts- og solforhold. Boligene vil få relativt sett liten egen boltreplass, men de som skal bo i området vil i stedet få tilgang og eierskap til store fellesområder som holdes godt vedlike. En slags delingsøkonomi i praksis!

De beste boligdelene av tomta bygges ikke ned til boliger, men blir heller en del av fellesskapet for alle. Mange elementer av skog og trær skal bestå. De naturbaserte fellesområder skal være unike og samlende, som eksempel:

  • Kjøkkenhageparseller i randsonen av utbyggingen
  • Gapahuker
  • Utsiktpunkter
  • DNT Ringerike, nærturen Hønefoss
  • DNT Barnas Turlag
  • Hengekøyeoase
  • Zipline
  • Danseplass
  • Softismaskin
  • Bakkemontert solcelleanlegg

Utbygging av boligene skal gjennomføres med bærekraftige og smarte løsninger.

Økologi er et viktig tema ved all utreding og all utbygging. Vi har som mål at det skal være flere planter og flere dyr på tomta etter at utbyggingen er ferdig. Vi skal forbedre det biologiske mangfoldet.