Landskap og historie

Tomta troner over Hønefoss i syd, og har over tid vært et viktig skogs- og beiteland for de omkringliggende gårdene. Det meste av tomta stammer fra Chefsgården Tanberg, som skrev ut opsjon for utvikling til Fossen Utvikling AS. Fossen Utvikling AS har innløst opsjonen, og eier nå tomta.

Av den rike kulturhistorien på Tanberg kan en tenke seg at Tanberghøgda har vært arnested for vikingenes leik og moro. Det mest synlige aktiviteten fra gammelt av finner vi i naboområdet Tanberglia, der arkeologiske utgravninger viser elggrav, kokegroper, tegn til forhistorisk dyrking og inngjerdete områder for husdyr, datert til ca 1480.