HjemProsjekter

Storøya

Storøya i Hole ligger vel 2 km fra den nye stasjonen Sundvollen på Ringeriksbanen. Ambisjonen her er 300 boenheter. Planoppstart av planprogrammet til ny reguleringsplan var 18. mars 2021. Denne planen legger til rette for ca 150 boenheter.

Fossen Utvikling AS har utviklingsavtale på eiendommen og samarbeider tett med grunneier Eirik Nørgaard om utviklingen. Vi samarbeider i planen også med Tyrifjord Golfklubb. Planen gir også mulighet for å utvide båthavna og justere golfanlegget. 

Boligene får nærhet til både friluftsliv, natur og kultur. I tråd med vår filosofi vil vi søke miljøsertifiseringen CEEQUAL i prosjektet. Dette vil utfordre utbyggingen og alle samarbeidspartnere i å velge grønne løsninger, og utfordre både prosesser og materialvalg.

Det er gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Storøya i samarbeid med LPO Arkitekter AS. Link til denne ligge i venstre marg.