HjemProsjekter

Krakstadmarka Hønefoss Øst

Utbyggingen i Hønefoss Øst bygger på initiativ fra Ringerike kommune fra rundt 1980. Området ble avsatt til boligformål i kommuneplanen av 1999. 

Fossen Utvikling AS ble utfordret til utvikling og planoppstart av grunneier Tanberg gård og Ringerike kommune i 2007. Tanberg gård sitt areal, som nå er blitt til Tanberglia og Tanberghøgda, utgjorde på dette tidspunktet halve planområdet i kommunedelplanen. Resterende arealer i kommunedelplanen ligger i Støalandet/Hjertelia, og planområdet strekker seg helt til Vestenbakken i nord.

En kommunedelplan er kommunens egen plan. Denne planen ble etter avtale gjennomført og bekostet av Fossen Utvikling AS, i samarbeid med Ringerike kommune.

Kommunedelplanen Krakstadmarka Hønefoss Øst ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune i juni 2016.

Tanberg gård utstedte opsjon på sitt areal i planområde i 2008. Fossen Utvikling AS erklærte senere opsjonen og overtok ved det arealet.

Fossen Utvikling AS har delt opp og regulert arealet i 2 reguleringsplaner; Tanberglia og Tanberghøgda. Utbyggingsretten i Tanberglia er solgt videre til OBOS Block Watne AS.

I venstre marg finner du dokumenter i forbindelse med kommunedelplanen.

Aktuell informasjon om prosjektet

No items found.