Fossen Eiendom AS drifter og forvalter egen næringseiendommer, og Fossen Kraft AS utvikler egne energiløsninger:

  • Seksjon i Bryggerigården, Søndre Torv 2 B i Hønefoss – leid ut til Stua-Fjeld Blomster, Restaurant Santorini, Sy og Strikkebutikken, Salong Shabana, Kremmerhuset Kiosk og Kontorfellesskapet FreS AS
  • Klefier Huus AS (49%) på Helgelandsmoen – i samarbeid med kunstneren Thomas Klevjer (51 %)
  • FreS solgte 4 eiendommer i 2022, etter å ha utviklet og driftet eiendommene Hallingfløtt, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand – leid ut til Extra / Coop Øst SA, Storgata 6, 3520 Jevnaker – leid ut til Extra / Coop Øst SA, Torgvegen 3. 2760 Brandbu – leid ut til Extra / Coop Øst SA, HIFT - Hadeland Idrettsfysioterapi og Treningssenter og Centrum Cafe Brandbu, samt Seksjon i HM 49 Hvervenmoen – leid ut til Norconsult AS

Utvikling av eiendommene har skjedd i samarbeid med Fossen Utvikling AS

  • Fossen Kraft har utviklet ny energiløsning for boligområde Tanberghøgda, som innebærer ny trafo med , eget sentralt solcelleanlegg (500 kWp), batteri (1MW/1,1 MWh), hovedtavle med egen distribusjon av strøm, samt produksjon og distribusjon av termisk varme (Biofyr)
  • Fossen Kraft utvikler ny energiløsning for boligområde Storøya, etter samme grunnmodell som for Tanberghøgda. Her planlegges det ny trafo, eget sentralt solcelleanlegg (1 MWp), batteri (2MW/2,2 MWh), hovedtavle med egen distribusjon av strøm, samt produksjon og distribusjon av termisk varme (Bergvarme)
  • Fossen Kraft har etablert i Danmark datterselskapet Fossen Kraft Danmark Holing ApS. Denne virksomheten har sammen med partnere etablert flere satsninger i Norden for å innoverer innen Frekvens- og fleksibilitetsmarkedet. Teknologien innebærer bruk av store batterier og boilere.  Fossen Kraft Danmark Holding ApS er involvert i satsningene Brix Energy, Brix Technology, brix.green , Capture Energy , Great Green Lakes og BOILER GREEN.

Utvikling av energiløsningene har skjedd i samarbeid med Fossen Utvikling AS.