Våre prosjekter

Tanberghøgda

Tanberghøgda

Tanberghøgda er den største og viktigste tomta i den nye bydelen Krakstadmarka – Hønefoss Øst. Reguleringsplanen rommer vel 500 boenheter og ny vei til Lisletta/ Støalandet.

Les mer
Krakstadmarka Hønefoss Øst

Krakstadmarka Hønefoss Øst

Utbyggingen i Hønefoss Øst bygger på initiativ fra Ringerike kommune fra rundt 1980. Området ble avsatt til boligformål i kommuneplanen av 1999.

Les mer
Tanberglia

Tanberglia

Tanberglia er den første tomta i den nye bydelen Krakstadmarka – Hønefoss Øst. Reguleringsplanen rommer 102 boenheter, barnehage og oppgradering av Arnegårdsveien og Tanbergmoveien.

Les mer
Storøya

Storøya

Storøya i Hole ligger vel 2 km fra den nye stasjonen Sundvollen på Ringeriksbanen. Ambisjonen her er 300 boenheter. Planoppstart av planprogrammet til ny reguleringsplan var 18. mars 2021.

Les mer
Solskinnsmarka Tunhovdfjorden

Solskinnsmarka Tunhovdfjorden

Solskinnsmarka Tunhovdfjorden ligger i Nore og Uvdal. Området vil bestå av 32 hyttetomter, 1 hyttetun og båtslipp i Tunhovdfjorden.

Les mer
Helgelandsmoen

Helgelandsmoen

Vi har ambisjoner om Norges største og Europas mest innovative energistasjon på Helgelandsmoen. Mulighetsstudien viser også mulighet for et regionalt/nasjonalt hestesportsenter.

Les mer

Har du et prosjekt eller område du trenger hjelp med?

Kontakt oss