Prosjekter

rekkehus1
rekkehus1

press to zoom
rekkehus1
rekkehus1

press to zoom
1/1
Tanberghøgda
 
Ferdig regulert november 2019, og trinn 2 i Kommunedelplan Krakstadmarka, ny bydel i Hønefoss.
Reguleringsplanen er utviklet i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen AS

Planens viser 360-400 boenheter, distriktets klart største utbyggingsområde

Prosjektering av infrastruktur igangsatt i samarbeid med COWI på Hønefoss

Tomtepleie med opparbeidelse av turdrag igangsatt i samarbeid med Tom Pedersen i Ringerike Hageservice  og entreprenørene Kjetil Røste i KR Skog , Rune Hollerud Bjerke, Viljo Finnøen og Kurt Fossheim.

Følg oss på Instagram

krakstadmarka
krakstadmarka

press to zoom
krakstadmarka1
krakstadmarka1

press to zoom
krakstadmarka
krakstadmarka

press to zoom
1/2
Tanberglia
Prosjektet er solgt til Block Watne
Forstudie viser:
 • 100 enheter, rekkehus, kjedede eneboliger, terrasserte rekkehus, leiligheter

 • God utsikt mot nordvest

 • Gode forhold for middag og kveldsol

 • Privat terrasse til alle

 • Egen hage til flest mulige

 • Privat carport / P-kjeller

 • Stort fellesareal for aktivitet

 • Aktivt ravineområde

 • Spill- og lekeplasser

 • Stor felles grill- og bålplass

 • Boccabane

 • Ballbinge / Skøytebane

 • Akebakke

 • Forbindelse til byen via gang- og sykkelsti

hønefoss
hønefoss

press to zoom
hønefoss
hønefoss

press to zoom
1/1
Tårnkvartalet Jevnaker,
Storgata 6
 • Tårn 11 etg

 • 500 kvm ny næring

 • 67 leiligheter 

 
hønefoss
hønefoss

press to zoom
hønefoss
hønefoss

press to zoom
1/1
Vårt neste prosjekt?
 
Vi ønsker innspill fra grunneiere som har egnede arealer for utvikling, fortrinnsvis på Hadeland og i Ringeriksregionen.