Våre prosjekter

Tanberghøgda

Tanberghøgda

Tanberghøgda er den største og viktigste tomta i den nye bydelen Krakstadmarka – Hønefoss Øst. Reguleringsplanen kan romme 650 boenheter og ny vei til Lisletta/ Støalandet.

Les mer
Krakstadmarka / Hønefoss Øst

Krakstadmarka / Hønefoss Øst

Utbyggingen i Hønefoss Øst bygger på initiativ fra Ringerike kommune fra rundt 1980. Området ble avsatt til boligformål i kommuneplanen av 1999.

Les mer
Tanberglia

Tanberglia

Tanberglia er den første tomta i den nye bydelen Krakstadmarka – Hønefoss Øst. Reguleringsplanen rommer 102 boenheter, barnehage og oppgradering av Arnegårdsveien og Tanbergmoveien.

Les mer
Storøya

Storøya

Storøya i Hole ligger vel 2 km fra den nye stasjonen Sundvollen på Ringeriksbanen. Ambisjonen her er å bygge 200 boenheter. Planprogrammet er nå under merknadsbehandling, og planarbeidet er startet.

Les mer
Solskinnsmarka Tunhovdfjorden

Solskinnsmarka Tunhovdfjorden

Solskinnsmarka Tunhovdfjorden ligger i Nore og Uvdal. Området vil bestå av 32 hyttetomter, 1 hyttetun og båtslipp i Tunhovdfjorden.

Les mer
Helgelandsmoen

Helgelandsmoen

Vi har ambisjoner om Norges største og Europas mest innovative energistasjon på Helgelandsmoen. Mulighetsstudien viser også mulighet for et regionalt/nasjonalt hestesportsenter.

Les mer

Har du et prosjekt eller område du trenger hjelp med?

Kontakt oss