HjemProsjekter

Tanberglia

Fossen Utvikling AS har gjennomført reguleringsplan Tanberglia med boliger, barnehagetomt, Arnegårdsveien og Tanbergmoveien. I forbindelse med reguleringsplanen er det gjennomført 13 grunnerverv og 11 støytiltak.

Vår forstudie viser ca 100 boenheter med rekkehus, kjedede eneboliger, terrasserte rekkehus og blokk, god utsikt mot nordvest, gode forhold for middag og kveldssol, privat terrasse til alle, egen hage til flest mulige, privat carport/P-kjeller, stort fellesareal for aktivitet, aktivt ravineområde, spill- og lekeplasser, stor felles grill- og bålplass, bocciabane, ballbinge/skøytebane, akebakke og forbindelse til byen via gang- og sykkelsti.

Utbyggingsretten til boligene med fornying av Arnegårdsveien og Tanbergmoveien er solgt til OBOS Block Watne AS. Arnegårdsveien og Tanbergmoveien er ferdig opparbeidet, og OBOS Block Watne AS er godt i gang med å bygge boliger.

Barnehage-tomta er solgt til Trygge Barnehager AS etter oppfordring fra Ringerike kommune.

I venstre marg ligger reguleringsplanen med tilhørende dokumenter.

Hvis du klikker deg inn på OBOS Block Watne AS finner du mer informasjon om prosjektet.

Aktuell informasjon om prosjektet

No items found.