HjemProsjekter

Solskinnsmarka Tunhovdfjorden

Solskinnsmarka ved Tunhovdfjorden ligger i Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplanen består av 32 hyttetomter, 1 hyttetun og båtslipp i Tunhovdfjorden. Vi er nå i prosess i merknadsbehandlingen etter 2.gangs høring av reguleringsplanen.

Fossen Utvikling AS har utviklingsavtale på eiendommen og samarbeider tett med grunneierne om utviklingen. 

I venstre marg ligger dokumenter i forbindelse med første 1.gangs høring av planen.

Aktuell informasjon om prosjektet

No items found.