HjemProsjekter

Solskinnsmarka Tunhovdfjorden

Solskinnsmarka Tunhovdfjorden ligger i Nore og Uvdal. Området vil bestå av 32 hyttetomter, 1 hyttetun og båtslipp i Tunhovdfjorden. Vi er nå i prosess i merknadsbehandlingen etter 1.gang høring av reguleringsplanen. Planen må trolig ut på ny 1.gangs behandling.

Fossen Utvikling AS har utviklingsavtale på eiendommen og samarbeider tett med grunneierne om utviklingen. 

I venstre marg ligger dokumenter i forbindelse med første 1.gangshøring av planen.

Aktuell informasjon om prosjektet

No items found.