Forurensning

Det er ikke funnet noen form for forurensing på tomta. Fossen Utvikling AS er opptatt å holde klimagassavtrykket nede, og søker løsninger der vi benytter så lite eksterne ressurser som mulig. For eksempel fliser vi opp mye av virket som tas ned, og benytter det som underlag for stier og veier.