Forurensning

Det er ikke funnet noen form for forurensing på tomta. Fossen Utvikling AS er opptatt å holde klimagasstrykket nede, og søker løsninger der vi benyttes så lite eksterne ressurser som mulig. Som eksempel flises opp mye av virke som tas ned, og benyttes som underlag for stier og veier.