Fellesskap

Last ned

Ingen dokumenter ble funnet.

Målet ved prosjektet og bofelleskapet er å dyrke et fellesskap i form av gode møteplasser, felleseide uteområder og tilgjengeliggjøring av de flotteste områdene på tomta.

Alle som skal bo i Tanberghøgda vil ha eierskap og tilgang til de flotteste områdene, ja hele tomta rundt og innimellom boligene. Slik vil forhåpentlig vis klasseskiller i boområdet viskes ut, og fellesområdene vil holdes godt vedlike. Også allmenheten får tilgang til det hele!

Tanken er å danne en felles velforening som eier og drifter alle fellesanlegg og fellesområder. Alle innbyggere vil få pliktig eierandel i velforeningen med pliktig kontingent. Slik sikres velforeningen nok midler til å at fellesanlegg og fellesområder driftes profesjonelt. 

Fossen Utvikling AS vil sette opp langsiktig vedlikeholds- og skjøtselsplan, før tomta overskjøtes til velforeningen.