Miljøsertifisering Ceequal®

Last ned

Ingen dokumenter ble funnet.

I tråd med vår filosofi har Fossen Utvikling AS søkt miljøsertifiseringen Ceequal for infrastrukturen i Tanberghøgda. Dette vil utfordre utbyggingen og alle samarbeidspartnere med tanke på prosesser og materialvalg. Tanberghøgda er det første Ceequal-sertifiserte boligområde i Norge, og blir ved det første boligområde som miljøsertifiseres i Norge.

Ceequal er anleggsbransjens svar på det mer kjente programmet Breeam® ( www.breeam.com ), som er en internasjonal standard for miljøsertifisering av bygg. Prosessen Ceequal tar opp en rekke grønne tema og vil utfordre utbyggingen med alle samarbeidspartnere, mht prosesser og materialvalg.


Hovedtema i sertifiseringen er:

 1. Ledelse
 2. Sårbarhet og motstandsdyktighet
 3. Samfunn og interessenter
 4. Arealbruk og økologi
 5. Landskap, historie og kulturmiljø
 6. Forurensning
 7. Ressurser
 8. Transport

Vi har oppsummert noen momenter og stikkord i fanene under denne teksten. 

Prosessen driver oss frem til en rekke spennende og innovative delprosjekter, eks:

 • Energikonseptutredning
 • Avfallshåndtering (Avfallssug?)
 • Ta vare på naturverdiene og forbedre biologisk mangfold – flere planter og dyr etter at utbyggingen er ferdig enn før
 • Gjenbruk av masser: Jord- og matjordplan, massebalanse og produksjon ev egen jord med stedlige masser
 • Helhetlig utomhusplan, helt inn til bygningskroppene
 • Smart synlig/usynlig teknologi inne/ute

LCA – Livssyklusanalyserer er en svært viktig del av prosessen. Metoden skal skape et helhetsbilde av den totale miljøpåvirkningen til et produkts eller et prosjekts livssyklus:

 • Råvareutvinning
 • Produksjonsprosesser
 • Bruk- og driftsfase
 • Sanering og/eller gjenbruk
 • Transport
 • Energibruk i mellomleddene
 • Bruk av EPDer (Miljødeklarasjonen) til hvert enkelt produkt
 • …stadig under utvikling

Hvis du vil vite mer kan du lese mer om Ceequal på Grønn Byggallianse sin sider www.byggalliansen.no/sertifisering/ceequal og på Ceequal sin egen side www.ceequal.com