Miljøsertifisering Breeam Infrastructure ® (tild. CEEQUAL)

Last ned

Ingen dokumenter ble funnet.

I tråd med vår filosofi har Fossen Utvikling AS søkt miljøsertifiseringen Breeam Infrastructure ® for infrastrukturen i Tanberghøgda. Dette vil utfordre utbyggingen og alle samarbeidspartnere med tanke på prosesser og materialvalg. Tanberghøgda er det første Breeam Infrastructure-sertifiserte boligområde i Norge, og blir ved det første boligområde som miljøsertifiseres i Norge.

Breeam Infrastructure ® er internasjonal standard for miljøsertifisering av infrastruktur, og anleggsbransjens svar på det mer kjente programmet BREEAM ®. Prosessen Breeam Infrastructure ® tar opp en rekke grønne tema og vil utfordre utbyggingen med alle samarbeidspartnere, mht prosesser og materialvalg.


Stener Sørensen kan tilby BREEAM Infrastructure for anleggsprosjekter • Stener Sørensen AS

Hovedtema i sertifiseringen er:

 1. Ledelse
 2. Sårbarhet og motstandsdyktighet
 3. Samfunn og interessenter
 4. Arealbruk og økologi
 5. Landskap, historie og kulturmiljø
 6. Forurensning
 7. Ressurser
 8. Transport

Vi har oppsummert noen momenter og stikkord i fanene under: 

Prosessen driver oss frem til en rekke spennende og innovative delprosjekter, eks:
 • Energikonseptutredning
 • Avfallshåndtering (Avfallssug?)
 • Ta vare på naturverdiene og forbedre biologisk mangfold – flere planter og dyr etter at utbyggingen er ferdig, enn før
 • Gjenbruk av masser: Jord- og matjordplan, massebalanse og produksjon av egen jord med stedlige masser
 • Helhetlig utomhusplan, helt inn til bygningskroppene
 • Smart synlig/usynlig teknologi inne/ute
LCA – Livssyklusanalyser er en svært viktig del av prosessen. Metoden skal skape et helhetsbilde av den totale miljøpåvirkningen til et produkts, eller et prosjekts, livssyklus:
 1. Råvareutvinning
 2. Produksjonsprosesser
 3. Bruk- og driftsfase
 4. Sanering og/eller gjenbruk
 5. Transport
 6. Energibruk i mellomleddene
 7. Bruk av EPDer (Miljødeklarasjonen) til hvert enkelt produkt
 8. …stadig under utvikling
Hvis du vil vite mer kan du lese mer om CEEQUAL®Grønn Byggallianse sine sider.