Turdrag

Last ned

Ingen dokumenter ble funnet.

Flere av turdragene i randsonen av boligene mot de naturbaserte fellesområdene er allerede etablert. Gamle hestekjøreveier er identifisert, ryddet, stubbefrest og flislagt. Enkelte steder har det vært nødvendig med å forsterke med duk og pukk. 

Disse gamle fremkomstveiene ligger rasjonelt og naturlig i terrenget, og tjener både som fremkomstveier for lettere maskinell og turveier.

Turveiene fører til slutt ut av området, eller til Verdens Ende ved elva.