Reguleringsplan

Reguleringsplanen for Tanberghøgda ble vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 8.nov 2019, og ble juridisk bindene 1.april 2020. Reguleringsplanen er gjennomført i egen regi i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen AS.
I venstre marg finner du reguleringsplanens dokumenter.
Det arbeids for tiden med en justering av reguleringsplanen:
  • Etter vellykkede detaljerte geotekniske undersøkelser gis det mulighet for å justere byggegrensene til boligene
  • Barnehagetomta bør flyttes til en mer rasjonell situasjon for denne
  • Utfyllingsområde bør utvides for å bedre stabiliteten, gi bedre massebalanse og gi et mer rasjonelt uteområde
  • Solcelleanlegg må om nødvendig reguleres inn
  • Den offentlige veien til Støalandet/Hjertelia bør forskyves
  • Krysset ved Hadelandsveien bør reguleres på nytt etter at Statens Vegvesen har omregulert Hadelandsveien.