Reguleringsplan

Reguleringsplanen for Tanberghøgda ble vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 8.nov 2019, og ble juridisk bindene 1.april 2020. Reguleringsplanen er gjennomført i egen regi i samarbeid med Arkitektgruppen Drammen. ( www.agd.no )

I venstre marg finner du reguleringsplanens dokumenter.