"Tanberglia er et av de arealene som trolig er mest egnet til boliger"
                          - Ringerike Kommune

Fossen Utvikling AS / Søndre Torv 2 B / 3510 Hønefoss / org nr 987 808 683 / post@fres.as / tel 41 278 278

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
vinter1